Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

Сдружение на Каменарите в България 2005

nachalo statiaДобре дошли в официалния сайт на "Сдружение на каменарите в България 2005" - единственият легитимен и администриран от УС на Сдружението!
На територията на РБългария работят множество фирми, които развиват дейност в областта на скалнооблицовъчните материали – добив, преработка, дообработка, търговия, монтаж, търговия с машини, консумативи и инструменти за дейността, проектиране на настилки и облицовки, изработка на камини и скулптурни елементи, шлайфане и поддръжка на скални облицовки и настилки. Разполагайки с модерно технологично оборудване и висококвалифициран персонал, голяма част от тези фирми работят и на международния пазар с доказано качество на продукцията си.

В условията на пазарна икономика и динамично развиващи се международни бизнес отношения, се поражда необходимостта от създаване на сдружение, чието предназначение е опазване на икономическите, социални и професионални интереси на работещите в бранша.

"Сдружение на Каменарите в България 2005" е представителна за бранша организация с нестопанска цел, учредена в обществена полза, която от създаването си подпомага и съдейства за:

• развитие на добива, производството и търговията на скалнооблицовъчни материали;
• развитие, усъвършенстване и нормативно обезпечаване на каменнооблицовъчната дейност;
• опазване, проучване и повишаване на икономическите, социални и професионални интереси на неговоте членове и защита на техните права;
• предотвратяване на нелоялната конкуренция в бранша;
• развитие на колегиалност, солидарност и сътрудничество между членовете на сдружението;
• защита на правата и интересите на неговите членове пред държавни органи и обществени организации с административна компетентност