Bulgarian Dutch English French German Italian Russian Spanish

Покана общо събрание на 25.04.2014

До всички членове и кандидат-членове на
„Сдружение на каменарите в България 2005"

П О К А Н А

В съответствие на чл. 13, ал. 2,3 на Устава на „Сдружението на каменарите в България 2005" и в изпълнение на пълномощията си, изпращам настоящата покана за участие в
работата на Общото събрание на Сдружението, което ще се проведе:

Дата : 25.04.2014 год.
Час: 10.00
Място: Конферентна зала на хотел "Севастократор", Арбанаси

ДНЕВЕН РЕД:

1. Регистрация
2. Приемане на нови членове
3. Предложение за промени в Управителния съвет на Сдружението
4. Отчет за дейността на Сдружението за периода от месец ноември 2013 г. до 20 април 2014 г.
5. Доклад на КС за финансовия отчет на Сдружението за 2013 г.
6. Доклади от регионалните координатори за състоянието на бранша в съответните региони.
7. Други

В посочения дневен ред има регламентирани две почивки – за обяд /13,00 - 14,00 часа/ и за следобедна кафе-пауза /16,15 - 16,45 часа/.
Предвидена е възможност за нощувка и вечеря, по предварителна заявка.
За регламентиране на кворума на събранието, при влизането в заседателната зала, всеки кандидат – член трябва да представи оформено заявление по образец и встъпителен членски внос в  размер на 100 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
                               /Снежана Сливкова/

Можете да изтеглите официалния документ тук.

Заявление за участие

Разяснение за бъдещите членове на сдружението