Отчети за дейността на "Сдружение на каменарите в България 2005"

1. Годишен отчет за 2013 г. - можете да изтеглите документа от тук.

2. Отчет за периода 10.11.2013г. - 20.04.2014г. - може да изтеглите документа от тук.